5x6.5x3.5 inches

Plexiglas, Polyethylene terephthalate, mixed media

Yuki Matsueda -"10's" - (Ace through King available)

$300.00Price